Lu rung Bomag BW211-40, năm 2008

Hãng SX : BOMAG

Nhãn hiệu : BW2111

Tự trọng : 11.0 tấn 


Gửi liên hệ

Hãng SX: Bomag

Năm SX: 2008

Tự trọng: 11.0 tấn

- Ga cơ, kim cơ

- Lực rung lớn nhất: 26.0 Tấn