Địa chỉ Bãi máy Tân Việt:  km11+500 - Đường Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội

 

(Ngã ba Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ đi về Phía Thường Tín 300m) cùng phía đường sắt