Máy rải

Máy rải DYNAPAC F141C, năm 2007

Hãng sản xuất: DYNAPAC

Kiểu loại: F141C

Năm sản xuất: 2007

 
     

MÁY RẢI DEMAG DF135C, Năm 2009

Hãng SX: Dynapac

Nhãn hiệu: Demag DF135C

Năm SX: 2009

 
     

MÁY RẢI DYNAPAC SD135C, Năm 2010

Hãng sản xuất: Dynapac

Kiểu loại: SD135C

Năm sản xuất: 2010

 
     

Máy rải Demag DF145CS, năm 2010

Hãng SX: DYNAPAC

Kiểu loại: DF145CS

Năm SX: 2010

Bàn là: 3.0-6.0m nối mở rộng Max 7.5m

Sensor: Mobal Matic

 
     

máy rải Demag DF115C, năm 2004

HÃNG SẢN XUẤT : Demag

KIỂU LOẠI : DF115C

NĂM SẢN XUẤT: 2004

 
     

MÁY RẢI DYNAPAC SD2550C, NĂM 2011

Hãng SX : Dynapac

Nhãn hiệu : SD2550C

Năm SX : 2011

 
     

MÁY RẢI DEMAG DF130C

MÁY RẢI:  Demag

NHÃN HIỆU: DF130C

NĂM SX: 1991

 
     

MÁY RẢI DYNAPAC SD135C, NĂM 2011 (SOLD)

Hãng SX : Dynapac

Nhãn hiệu : SD135C

năm SX : 2011

 
     

MÁY RẢI DEMAG DF135C

MÁY RẢI:  Demag

NHÃN HIỆU: DF135C

NĂM SX: 2007

 
     

MÁY RẢI DYNAPAC DF145CS

MÁY RẢI: DYNAPAC

NHÃN HIỆU: DF145CS

NĂM SX: 2010

Sensor: Mobal matic

Vệt rải max : 9.0m

 
     

Máy rải Demag DF 130C, BÀN LÀ NỐI 8.0M

Hãng SX : DEMAG

Nhãn hiệu : DF130C

Bàn là: Nối 8.0M

 
 
     

MÁY RẢI DYNAPAC F121C (SOLD)

MÁY RẢI: DYNAPAC

NHÃN HIỆU: F121C

NĂM SX: 2008

 
     

MÁY RẢI BÁNH XÍCH DYNAPAC SD2500CS, NĂM 2015

MÁY RẢI: DYNAPAC

NHÃN HIỆU: SD2500CS

NĂM SX: 2015

BỀ RỘNG VỆT RẢI MAX: 9.0M

 
     

MÁY RẢI BÁNH XÍCH DEMAG DF135C, NĂM 2004

Hãng sx: DEMAG 

Nhãn hiệu : DF135C

Năm sx: 2004

 
     

MÁY RẢI DYNAPAC SD135C, NĂM 2010 (SOLD)

Hãng SX : Dynapac

Nhãn hiệu : SD135C

năm SX : 2010

 
     
    Trang: 1 | 2 | 3