Bảo trì, Sửa chữa máy rải & xe lu

Xe sửa chữa lưu động

máy rải Demag

máy rải Dynapac

 

 
     

Kiểm tra bảo dưỡng máy rải

KIỂM TRA MÁY RẢI BẰNG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG