Công ty cổ phần Tân Việt

Máy rải DYNAPAC F141C, năm 2007

Hãng sản xuất: DYNAPAC

Kiểu loại: F141C

Năm sản xuất: 2007

 
     

MÁY RẢI DYNAPAC SD2550C, NĂM 2011

Hãng SX : Dynapac

Nhãn hiệu : SD2550C

Năm SX : 2011

 
     

Máy rải DYNAPAC F141C, năm 2005

Hãng SX: DYNAPAC

Nhãn hiệu: F141C

Năm săn Xuất: 2005

 
     

Lu lốp DYNAPAC CP275, 30 tấn, năm SX 2020

Lu tĩnh bánh lốp DYNAPAC

Kiểu loại: CP275

Năm sản xuất: 2020

Tự trọng: 14.000kg

Gia tải max: 30.000kg

Số lốp: Trước 5, Sau 4

 
     

MÁY RẢI DYNAPAC SD135C, Năm 2010

Hãng sản xuất: Dynapac

Kiểu loại: SD135C

Năm sản xuất: 2010

 
     

MÁY RẢI DEMAG DF135C, Năm 2009

Hãng SX: Dynapac

Nhãn hiệu: Demag DF135C

Năm SX: 2009

 
     

Lu lốp DYNAPAC CP271, 27 tấn, năm SX 2006

Hãng sản xuất: Dynapac

Kiểu loại : CP271

Tự trọng max: 27 tấn

 
     

Máy rải Demag DF145CS, năm 2010

Hãng SX: DYNAPAC

Kiểu loại: DF145CS

Năm SX: 2010

Bàn là: 3.0-6.0m nối mở rộng Max 7.5m

Sensor: Mobal Matic

 
     

máy rải Demag DF130P, năm 1998

Máy rải bánh lốp DEMAG

Hãng sx: DEMAG

Nhãn hiệu: DF130P

Năm SX: 1998

 
     

MÁY RẢI BÁNH XÍCH DEMAG DF135C, NĂM 2004

Hãng sx: DEMAG 

Nhãn hiệu : DF135C

Năm sx: 2004

 
     
    Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5